ETAPY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

Kompleksowy projekt aranżacji wnętrz jest podzielony na etapy:


Spotkanie z klientem

Pierwszym etapem pracy nad projektem jest spotkanie w celu poznania oczekiwań, potrzeb i Państwa wymagań. Przygotowane inspiracje w postaci zdjęć na tym początkowym etapie ułatwią prezentację stylistyki i estetyki wnętrza do jakiego będziemy dążyć.


Inwentaryzacja

Najczęściej aranżację wnętrza zaczynamy od wykonania dokładnych pomiarów i dokumentacji fotograficznej. Bardzo często plany deweloperskie, którymi Państwo dysponują różnią się z rzeczywistym stanem. Precyzyjna i szczegółowa inwentaryzacja to doskonała baza do dalszej pracy nad projektem.


Projekt funkcjonalny

Na podstawie pobranych wymiarów tworzymy kilka propozycji układów funkcjonalnych projektowanej przestrzeni – rzuty z ustawieniem ścian działowych i mebli. Przygotowane przez nas aranżacje wnętrz są przedstawiane na spotkaniu, a po Państwa akceptacji możemy przejść do kolejnej części. Na tym etapie ustalamy również kolorystykę, dobór materiałów, mebli i dodatków.


Model 3d i wizualizacje

Zazwyczaj jest to najciekawszy i najbardziej oczekiwany przez Państwa etap podczas kreowania wnętrza. Dlatego bardzo ważne dla nas jest przygotowanie jak najbardziej fotorealistycznych wizualizacji. Pomoże to Państwu w podjęciu decyzji dotyczącej finalnego wyglądu projektowanej przestrzeni.


Projekt wykonawczy

Po zatwierdzeniu wizualizacji przygotowujemy dokumentację techniczną, na którą składają się szczegółowo zwymiarowane rzuty funkcjonalne i instalacyjne, rysunki projektowanych mebli i detali oraz wykaz użytych w projekcie materiałów.


Usługi dodatkowe

Dodatkową usługą jest nadzór nad realizacją projektu. Wiąże się ona z naszymi konsultacjami już podczas remontu, czuwaniem nad spójnością zaaranżowanego wnętrza oraz kontrolą nad zamówieniami materiałów i mebli.


Na Państwa życzenie współpracujące z nami firmy mogą dokonać wycen mebli na zamówienie oraz prac remontowo-wykonawczych. Do każdego projektu wnętrza podchodzimy indywidualnie, jesteśmy otwarci na różne zakresy współpracy.