ETAPY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

Kompleksowy projekt aranżacji wnętrz jest podzielony na etapy:


Spotkanie z klientem

Pierwszym etapem pracy nad projektem jest spotkanie w celu poznania oczekiwań, potrzeb i Państwa wymagań. Przygotowane inspiracje w postaci zdjęć na tym początkowym etapie ułatwią prezentację stylistyki i estetyki wnętrza do jakiego będziemy dążyć.


Inwentaryzacja

Najczęściej aranżację wnętrza zaczynamy od wykonania dokładnych pomiarów i dokumentacji fotograficznej. Bardzo często plany deweloperskie, którymi Państwo dysponują różnią się z rzeczywistym stanem. Precyzyjna i szczegółowa inwentaryzacja to doskonała baza do dalszej pracy nad projektem.


Projekt funkcjonalny

Na podstawie pobranych wymiarów tworzymy kilka propozycji układów funkcjonalnych projektowanej przestrzeni – rzuty z ustawieniem ścian działowych i mebli. Przygotowane przez nas aranżacje wnętrz są przedstawiane na spotkaniu, a po Państwa akceptacji możemy przejść do kolejnej części. Na tym etapie ustalamy również kolorystykę, dobór materiałów, mebli i dodatków.


Model 3d i wizualizacje

Zazwyczaj jest to najciekawszy i najbardziej oczekiwany przez Państwa etap podczas kreowania wnętrza. Dlatego bardzo ważne dla nas jest przygotowanie jak najbardziej fotorealistycznych wizualizacji. Pomoże to Państwu w podjęciu decyzji dotyczącej finalnego wyglądu projektowanej przestrzeni.


Projekt wykonawczy

Po zatwierdzeniu wizualizacji przygotowujemy dokumentację techniczną, na którą składają się szczegółowo zwymiarowane rzuty funkcjonalne i instalacyjne, rysunki projektowanych mebli i detali oraz wykaz użytych w projekcie materiałów.


Usługi dodatkowe

Dodatkową usługą jest nadzór autorski nad realizacją projektu. Wiąże się ona z przekazaniem projektu do wykonawcy oraz konsultacjami i udzielaniem wyjaśnień na poszczególnych etapach remontu. Do naszego zadania należy także czuwanie nad spójnością zaaranżowanego wnętrza, akceptowanie wykorzystanych przy realizacji projektu materiałów oraz ewentualne wprowadzanie zmian projektowych. Usługa nie obejmuje odpowiedzialności za terminowość i rzetelność firm pracujących na budowie.


Na Państwa życzenie współpracujące z nami firmy mogą dokonać wycen mebli na zamówienie oraz prac remontowo-wykonawczych. Do każdego projektu wnętrza podchodzimy indywidualnie, jesteśmy otwarci na różne zakresy współpracy.